Voor validen

Portret GenadyIs de term "mindervalide" op u niet van toepassing? Gefeliciteerd, dan bent u "valide".
 Lees meer...

  Toegankelijkheid 

Gehandicaptenparking bordWaar kan ik komen en waar niet? Hier vindt u binnenkort de lijst toegankelijke en ontoegankelijke plekken op Bonaire. Lees meer...

  Steun MiVaBo 

sponsoring mivabo module...omdat wij rekening houden met elkaar...


 Lees meer...

  Interview

  Djoenie is
  bekend in heel
  Kralendijk

Lees meer...
Share

Persoonlijk welkom door de Gezaghebber van Bonaire

‘Het stuur ligt in eigen handen’

De gezaghebberBeste dames en heren,

Het is een eer voor mij om u welkom te mogen heten op deze website van MiVaBo. Ik vind het bijzonder dat een klein eiland als Bonaire een ‘eigen’ belangenvereniging heeft voor personen die te maken hebben met een handicap. En dat de stichting nu ook een website heeft waarop de diverse geïnteresseerden informatie kunnen vinden, vind ik zelfs zeer bijzonder.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om u het volgende voor te houden: niets is zo normaal als verschil tussen mensen. Iemand die mindervalide is, is dus niet minder. Hoogstens anders, en dan alleen nog in sommige facetten. Dit is veelal de kern van betogen die ik vanuit hoofde van mijn functie als Gezaghebber van Bonaire mag houden: ieder mens is anders. Dit anders zijn, is juist wat de mensheid kenmerkt.

Iemand die minder mobiel is, of verstandelijk beperkt, is dus in die zin geen bijzonderheid. Elke persoon is uniek en heeft zijn sterke kanten. Bij de een kan dat zijn atletische vermogen zijn, bij de ander zijn rationele intelligentie. De een is visueel ingesteld, de ander auditief. De een moet doen om te leren, de ander moet leren om te doen. Ik kan zo nog talloze voorbeelden noemen…

Ik vind het belangrijk dat de samenleving voor iedereen toegankelijk is in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen de bakker of de bank, maar ook bijvoorbeeld overheidsdiensten en onderwijs. Elk mens heeft het recht om zo volwaardig als maar kan, deel te nemen aan de maatschappij want elk mens heeft behoefte aan autonomie. Als we dit weten te bereiken, praten we niet meer over mindervaliden of andere doelgroepen. Dan praten we over een maatschappij waarin een ieder uit de voeten kan.

Maar zo ver zijn we nog niet. Ook niet op Bonaire. Daarom is het goed dat een stichting als MiVaBo werkt aan bewustwording bij vooral de beleidsmakers van overheid en instellingen, maar ook bij het grote publiek. In elk beleidsplan moet gedacht zijn aan alle mensen die ermee te maken kunnen krijgen. Wij dienen dus welzijn te creëren voor ieder mens door rekening te houden met de diversiteit van de populatie.

Dat MiVaBo het heft in eigen hand neemt en niet afwacht, is goed. Dat leid tot ‘ownership’ van de mogelijkheden voor mensen met een handicap. Het stuur ligt in eigen handen. De conferentie over ‘Mindervalidenbeleid op Bonaire’ die de stichting in juni 2012 hield, hebben wij als Bestuurscollege gezien als startschot. Uiteraard werkten wij al aan ontwikkelingen op dit terrein, maar wij hebben deze bijeenkomst absoluut gezien als push om er harder aan te gaan trekken. Dat mag u zien als een belofte.

Met vriendelijke groet,

Lydia Emerencia,
Gezaghebber van Bonaire

Share